20.10: Dự luật trừng phạt Trung Quốc về Biển Đông

Dự luật còn cấm viện trợ (ngoại trừ viện trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa hoặc viện trợ lương thực khẩn cấp) cho các quốc gia bị xác định là công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với những khu vực tranh chấp ở Biển Đông.

I. Biển Đông, chuyển động quân sự

1. Dự luật Trừng phạt về Biển Đông và Biển Hoa Đông 2021

Ngày 19.10, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thô…

This post is for paid subscribers