24.10: Giàn khoan Thâm Lam Thám Tác

Dù là hoạt động thuê giàn khoan theo hợp đồng, nhưng cũng đáng chú ý bởi nó diễn ra trong thời điểm tàu Hải Dương Địa Chất 10 vừa tiến hành khảo sát trong vùng biển Indonesia và Trung Quốc triển khai tàu hải cảnh quấy phá hoạt động của giàn khoan Clyde Boudreaux ở Lô Tuna.

1. Giàn khoan Thâm Hải Thám Tác

Trong vài ngày tới, giàn khoan Thâm Lam Thám Tác (D…

This post is for paid subscribers