4.10: Trung - Đài, tàu sân bay, khủng hoảng tháng 1

Tuy chưa thể xác nhận, nhưng nhiều khả năng cả 3 tàu sân bay này đã cùng huấn luyện ở phía đông eo Ba Sỹ vào cuối tuần qua.

Hiện tại cả hai nhóm tàu sân bay của Mỹ đã di chuyển về phía nam và đông nam Okinawa còn tàu HMS Queen Elizabeth có thể đã trở lại Biển Đông.

1. Tàu khảo sát Trung Quốc

Đúng như dự đoán trong bản tin trước, tàu Hải Dương Địa Chất 10 c…

This post is for paid subscribers