ALERT 10.4: Tàu sân bay Liêu Ninh vào Biển Đông

Hình ảnh vệ tinh của Sentinel 2 cho thấy tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cùng 5 tàu hộ tống đã tiến vào Biển Đông thông qua eo biển Ba Sỹ.

Cụ thể, vào lúc 10 giờ 43 phút, giờ Việt Nam, tàu sân bay Liêu Ninh được phát hiện ở vị trí có tọa độ 23.32N/119.48E.

Tàu Liêu Ninh cùng 5 tàu hộ tống vừa băng qua eo Ba Sỹ vào sáng nay 10.4

Trước đó Bộ Quốc phòng …

This post is for paying subscribers