13.8: Oanh tạc cơ H-6J đến Phú Lâm, tàu hải …

Bản tin hôm nay sẽ có nhiều thông tin đáng chú ý về Biển Đông như oanh tạc cơ H-6J đến Phú Lâm, tàu hải cảnh 5202 ở trong vùng biển Việt Nam, và báo Mỹ phanh phui tài sản của thân nhân các lãnh đạo Trung Quốc…

Read →