SITREP 12.1: Tàu chiến Mỹ dồn về Biển Đông

Nhiều khả năng hai nhóm tàu chiến Mỹ sẽ hội ngộ để biểu dương lực lượng ở phía nam Biển Đông.

Read →