18.10: Giàn khoan Hưng Vượng, vũ khí bội siê…

Thời điểm chính xác và vị trí của cuộc thử nghiệm mới nhất không được tiết lộ. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm nay, Trung Quốc đã thông báo tiến hành tập trận tại khu vực lớn chưa từng có ở Biển Đông từ ngày 6 đến 10.8.

Read →