8.9: Mỹ sắp cấm hàng dệt may Trung Quốc, đối…

Nếu được thực thi, lệnh cấm hàng dệt may sử dụng cotton ở Tân Cương chắc chắn sẽ có ảnh hưởng sâu rộng và làm rối loạn chuỗi cung ứng ngành dệt may toàn cầu.

Read →