ALERT 22.8: Trung Quốc lại tập trận lớn ở…

Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng Trung Quốc tổ chức tập trận quy mô lớn ở Biển Đông.

Read →