Sitrep 21.12: Tàu sân bay Sơn Đông xuống Biể…

Không loại trừ khả năng tàu Sơn Đông sẽ đến trú đóng tại căn cứ Tam Á trong đợt triển khai này.

Read →